لطفا از طریق تیکت مشکلات خود را مطرح نمایید تا سریعتر به مشکل شما رسیدگی شود.
کانال تلگرام

سرویس ها

بمب فست فالوور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2784 بمب فست فالوور (زمرد) (پکیج فالوور-لایک-ویو-کامنت) توضیحات 34,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (29,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (31,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (33,000 تومان)
1000/1000 فعال
2785 بمب فست فالوور (یاقوت) (پکیج فالوور-لایک-ویو-کامنت) توضیحات 67,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (57,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (60,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (64,000 تومان)
1000/1000 فعال
2786 بمب فست فالوور (الماس) (پکیج فالوور-لایک-ویو-کامنت) توضیحات 84,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (72,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (76,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (80,000 تومان)
1000/1000 فعال
فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2773 فالوور (پلاس) کیفیت بالا توضیحات 14,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (12,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (13,500 تومان)
500000/100 فعال
3 فالوور (مارس) ایرانی با کیفیت و پرسرعت توضیحات 16,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (13,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (14,500 تومان)
2000000/100 فعال
8 فالوور (فست) ایرانی پرسرعت ظرفیت بالا با هدیه توضیحات 16,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (13,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (15,000 تومان)
3000000/1000 فعال
12 فالوور (ویژه) ایرانی کم ریزش توضیحات 16,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (14,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (15,000 تومان)
30000/50 فعال
2774 فالوور (گاما) کیفیت بالا توضیحات 38,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (29,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (32,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (35,000 تومان)
50000/200 فعال
2798 فالوور (vip2) فول ایرانی کیفیت بالا توضیحات 43,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (32,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (36,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (40,000 تومان)
10000/100 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2780 لایک (نسیم) ارزانترین در کشور - 2,400 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,100 تومان)
نمایندگی نقره ای: (2,200 تومان)
نمایندگی برنزی: (2,300 تومان)
10000/50 فعال
14 لایک (فست) سرعت بالا توضیحات 2,600 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,200 تومان)
نمایندگی نقره ای: (2,400 تومان)
نمایندگی برنزی: (2,500 تومان)
200000/10 فعال
2782 لایک (صبا) - 2,600 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,200 تومان)
نمایندگی نقره ای: (2,400 تومان)
نمایندگی برنزی: (2,500 تومان)
50000/10 فعال
2783 لایک (صاعقه) با امکان سفارش قطره ای - 3,400 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,100 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,300 تومان)
25000/10 فعال
99 لایک (طلایی) تا 20 درصد هدیه توضیحات 4,800 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,100 تومان)
نمایندگی نقره ای: (4,400 تومان)
نمایندگی برنزی: (4,600 تومان)
3000/50 فعال
2755 لایک (توربو) سرعت بالا توضیحات 5,300 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (4,800 تومان)
نمایندگی برنزی: (5,000 تومان)
100000/100 فعال
2756 لایک (باظرفیت) ایرانی سرعت بالا ظرفیت بالا تا 40 درصد هدیه توضیحات 5,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,700 تومان)
نمایندگی نقره ای: (4,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (5,200 تومان)
1000000/100 فعال
16 لایک (زرین) ایرانی با کیفیت حدود 35 درصد هدیه توضیحات 5,700 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (5,100 تومان)
نمایندگی برنزی: (5,400 تومان)
500000/100 فعال
100 لایک (میکس) ایرانی و خارجی سرعت بالا تا 10 درصد هدیه توضیحات 6,100 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,200 تومان)
نمایندگی نقره ای: (5,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (5,800 تومان)
500000/100 فعال
17 لایک (پلاس) ایرانی کیفیت پلاس توضیحات 12,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (11,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (12,000 تومان)
100000/50 فعال
2781 لایک (آلفا) ایرانی سرعت بالا - 13,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (12,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (12,500 تومان)
300000/30 فعال
2751 لایک (VIP) فول ایرانی کیفیت عالی توضیحات 13,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (12,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (13,000 تومان)
30000/30 فعال
2761 لایک (الماس) ایرانی فوق العاده عالی توضیحات 16,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (14,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (15,000 تومان)
2000/20 فعال
ویو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2771 ویو اینستاگرام (سرویس 2771) با امکان سفارش قطره ای توضیحات 700 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (525 تومان)
نمایندگی نقره ای: (575 تومان)
نمایندگی برنزی: (625 تومان)
100000000/100 فعال
2769 ویو اینستاگرام (سرویس 2749) با امکان سفارش قطره ای توضیحات 725 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (550 تومان)
نمایندگی نقره ای: (600 تومان)
نمایندگی برنزی: (650 تومان)
1000000/200 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2778 مجوعه کامنت فارسی سرعت بالا توضیحات 30,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (26,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (28,000 تومان)
50000/50 فعال
2779 کامنت دلخواه ظرفیت بالا سرعت بالا توضیحات 34,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (28,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (30,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (32,000 تومان)
50000/5 فعال
اکسپلور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
26 سیو پست اینستاگرام توضیحات 350 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (200 تومان)
نمایندگی نقره ای: (250 تومان)
نمایندگی برنزی: (300 تومان)
10000/1 فعال
2800 ایمپرشن + ریچ (سرویس 2800) - 1,600 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,200 تومان)
نمایندگی نقره ای: (1,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (1,500 تومان)
500000/10 فعال
استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
101 بازدید تمام استوری ها (سرویس 101 ) توضیحات 900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (600 تومان)
نمایندگی نقره ای: (700 تومان)
نمایندگی برنزی: (800 تومان)
1000/500 فعال
103 بازدید تمام استوری ها (سرویس 103) توضیحات 1,300 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (1,100 تومان)
نمایندگی برنزی: (1,200 تومان)
20000/1 فعال
لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
90 لایک در لایو زنده اینستاگرام ❤️ توضیحات 14,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (12,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (13,000 تومان)
10000/200 فعال
کانال تلگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
گروه تلگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
بازدید تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2752 بازدید تک پست توضیحات 240 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (180 تومان)
نمایندگی نقره ای: (200 تومان)
نمایندگی برنزی: (220 تومان)
40000/100 فعال
2753 بازدید 5 پست آخر کانال توضیحات 1,400 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (1,200 تومان)
نمایندگی برنزی: (1,300 تومان)
100000/100 فعال
2754 بازدید 10 پست آخر کانال توضیحات 2,100 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (1,700 تومان)
نمایندگی برنزی: (1,900 تومان)
100000/100 فعال
2788 بازدید 20 پست آخر کانال توضیحات 2,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,200 تومان)
نمایندگی نقره ای: (2,400 تومان)
نمایندگی برنزی: (2,600 تومان)
15000/100 فعال
2787 بازدید 50 پست توضیحات 11,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,300 تومان)
نمایندگی نقره ای: (9,200 تومان)
نمایندگی برنزی: (10,100 تومان)
15000/100 فعال
2789 بازدید 100 پست توضیحات 17,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (14,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (15,000 تومان)
15000/500 فعال
کلاب هاوس ، کافه بازار ، بازدید سایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
60 بازدید سایت(سئو)- سرعت بالا_ استارت آنی - 5,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,600 تومان)
نمایندگی نقره ای: (5,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (5,400 تومان)
1000000/200 فعال
61 ترافیک وبسایت - 6,600 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,100 تومان)
نمایندگی نقره ای: (5,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (6,000 تومان)
100000000/100 فعال
خدمات در حال تست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
27 ایمپرشن (فوتو - اکسپلور - هوم) توضیحات 3,600 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,700 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,300 تومان)
1000000/100 فعال
25 ایمپرشن + ریچ (سرویس 25) توضیحات 5,200 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (4,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (4,800 تومان)
100000/10 فعال
2794 کیفیت فول ۱ - 60,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (50,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (55,000 تومان)
10000/100 فعال
52 بازدید لایو اینستاگرام به مدت 30 دقیقه با لایک و کامنت توضیحات 290,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (260,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (270,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (280,000 تومان)
30000/20 فعال
2796 بازدید لایو اینستاگرام به مدت 30 دقیقه توضیحات 290,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (260,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (270,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (280,000 تومان)
30000/20 فعال
مشاوره رایگان تلفنی