لطفا از طریق تیکت مشکلات خود را مطرح نمایید تا سریعتر به مشکل شما رسیدگی شود.
کانال تلگرام

سرویس ها

بمب فست فالوور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2784 بمب فست فالوور (زمرد) (پکیج فالوور-لایک-ویو-کامنت) توضیحات 34,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (29,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (31,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (33,000 تومان)
1000/1000 فعال
2785 بمب فست فالوور (یاقوت) (پکیج فالوور-لایک-ویو-کامنت) توضیحات 67,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (57,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (60,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (64,000 تومان)
1000/1000 فعال
2786 بمب فست فالوور (الماس) (پکیج فالوور-لایک-ویو-کامنت) توضیحات 84,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (72,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (76,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (80,000 تومان)
1000/1000 فعال
فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2777 فالوور (نسیم) ارزانترین فالوور در کشور توضیحات 7,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (6,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (6,500 تومان)
10000/10 فعال
3 فالوور (مارس) ایرانی با کیفیت و پرسرعت توضیحات 16,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (13,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (14,500 تومان)
3000000/100 فعال
8 فالوور (فست) ایرانی پرسرعت ظرفیت بالا با هدیه توضیحات 16,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (13,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (15,000 تومان)
2000000/100 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
14 لایک (فست) سرعت بالا توضیحات 2,600 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,200 تومان)
نمایندگی نقره ای: (2,400 تومان)
نمایندگی برنزی: (2,500 تومان)
200000/10 فعال
2783 لایک (صاعقه) با امکان سفارش قطره ای - 3,400 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,100 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,300 تومان)
1000000/10 فعال
2755 لایک (توربو) سرعت بالا توضیحات 5,300 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (4,800 تومان)
نمایندگی برنزی: (5,000 تومان)
100000/100 فعال
2756 لایک (باظرفیت) ایرانی سرعت بالا ظرفیت بالا تا 40 درصد هدیه توضیحات 5,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,700 تومان)
نمایندگی نقره ای: (4,900 تومان)
نمایندگی برنزی: (5,200 تومان)
1000000/100 فعال
16 لایک (زرین) ایرانی با کیفیت حدود 35 درصد هدیه توضیحات 5,700 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (5,100 تومان)
نمایندگی برنزی: (5,400 تومان)
500000/100 فعال
17 لایک (پلاس) ایرانی کیفیت پلاس توضیحات 12,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (11,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (12,000 تومان)
100000/50 فعال
2781 لایک (آلفا) ایرانی سرعت بالا - 13,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (12,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (12,500 تومان)
300000/30 فعال
2751 لایک (VIP) فول ایرانی کیفیت عالی توضیحات 13,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (12,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (13,000 تومان)
30000/30 فعال
ویو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2769 ویو اینستاگرام (سرویس 2749) با امکان سفارش قطره ای توضیحات 9,600 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,200 تومان)
نمایندگی نقره ای: (8,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (8,800 تومان)
1000000/50 فعال
2771 ویو اینستاگرام (سرویس 2771) با امکان سفارش قطره ای توضیحات 17,300 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (14,400 تومان)
نمایندگی برنزی: (15,800 تومان)
100000000/75 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2778 مجوعه کامنت فارسی سرعت بالا توضیحات 30,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (26,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (28,000 تومان)
50000/50 فعال
2779 کامنت دلخواه ظرفیت بالا سرعت بالا توضیحات 34,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (28,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (30,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (32,000 تومان)
50000/5 فعال
اکسپلور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2801 ایمپرشن توضیحات 950 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (800 تومان)
نمایندگی نقره ای: (850 تومان)
نمایندگی برنزی: (900 تومان)
100000/10 فعال
2800 ایمپرشن + ریچ (سرویس 2800) توضیحات 1,600 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,200 تومان)
نمایندگی نقره ای: (1,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (1,500 تومان)
100000/10 فعال
27 ایمپرشن (فوتو - اکسپلور - هوم) توضیحات 3,600 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,700 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,300 تومان)
1000000/100 فعال
25 ایمپرشن + ریچ (سرویس 25) توضیحات 5,200 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,900 تومان)
نمایندگی نقره ای: (4,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (4,800 تومان)
100000/10 فعال
استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
101 بازدید تمام استوری ها (سرویس 101 ) توضیحات 900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (600 تومان)
نمایندگی نقره ای: (700 تومان)
نمایندگی برنزی: (800 تومان)
1000/500 فعال
لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
90 لایک در لایو زنده اینستاگرام ❤️ توضیحات 14,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (12,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (13,000 تومان)
10000/200 فعال
52 بازدید لایو اینستاگرام به مدت 30 دقیقه با لایک و کامنت توضیحات 290,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (260,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (270,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (280,000 تومان)
5000/20 فعال
2796 بازدید لایو اینستاگرام به مدت 30 دقیقه توضیحات 290,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (260,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (270,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (280,000 تومان)
5000/20 فعال
کانال تلگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
گروه تلگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
بازدید تلگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
کلاب هاوس ، کافه بازار ، بازدید سایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
60 بازدید سایت(سئو)- سرعت بالا_ استارت آنی - 5,900 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,600 تومان)
نمایندگی نقره ای: (5,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (5,400 تومان)
1000000/100 فعال
61 ترافیک وبسایت - 6,600 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,100 تومان)
نمایندگی نقره ای: (5,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (6,000 تومان)
100000000/100 فعال
خدمات در حال تست
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
مشاوره رایگان تلفنی